Visie

”Elk kind heeft het recht om ‘kind’ te zijn en om spelend en vreugdevol door het leven te gaan.”
”Elk kind en elke volwassene mag de kans krijgen om zich optimaal te ontwikkelen.”
”Veiligheid is ons sleutelwoord, de warme omgeving is daarvan het kenmerk.”

Bij KidzTower is er binnen een vertrouwde omgeving aandacht voor élk kind en élke volwassene die vast lijkt te lopen in zijn of haar ontwikkeling. Wij vinden het van belang dat iedereen de ruimte krijgt om zichzelf te zijn en dat iedereen de kans krijgt om zich op een eigen manier te ontwikkelen. Daarbij is oog voor en respectvol omgaan met de talenten en eigenheid van elk individu een belangrijke voorwaarde.

Wij sluiten in ons zorgaanbod aan bij dat wat nodig is voor uw kind of voor u als cliënt, waarbij ook mensen uit de omgeving kunnen worden betrokken. Zodoende spelen wij  in op de individuele behoeften voor de specifieke ontwikkeling van élk kind en élke volwassene. Er wordt een fundament gecreëerd om zelfstandig verder te kunnen groeien.

Iedereen is uniek
Ieder mens is bijzonder en uniek, met deze eigenheid wordt bij KidzTower respectvol omgegaan. Iedereen wordt in zijn waarde gelaten en er wordt vanuit de eigen kracht van een individu en zijn of haar omgeving gewerkt aan huidige problemen.

Aansluiting
Bij de zorg die KidzTower biedt staat de cliënt centraal. Vraaggericht en aanbodgericht werken gaan hand in hand. De behoefte en vraag van de cliënt is richtinggevend. De geboden zorg wordt hierop uniek afgestemd voor élk kind en élke volwassene. Kinderen, ouder(s), volwassenen en beroepskrachten krijgen inzicht en oefening om persoonlijke groei door te maken.

Samenwerking
Professionals gaan – ter ondersteuning – naast een cliënt staan, maar nemen de regie en verantwoordelijkheden niet over. Als ouder(s) kiest en beslist u mee over de zorg voor uw kind. Als jongere of volwassene worden hulpvragen en behandeldoelen gezamenlijk opgesteld. Bovendien wordt er systemisch gewerkt door begeleiding te bieden aan de omgeving van een cliënt.

Kwaliteit
De kwaliteit van de zorg die wij leveren is voor ons van groot belang. Deze controleren en waarborgen wij o.a. door interne en externe audits. Bovendien zijn we altijd benieuwd naar de ervaringen van cliënten.