Links

Nuttige internetsites:

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor de aanvraag van Langdurige Zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ):
www.ciz.nl

Belangenvereniging van mensen met een PersoonsGebonden Budget (PGB):
www.pgb.nl

Landelijke vereniging voor ouders van kinderen met leer-en/of gedragsstoornis: www.balansdigitaal.nl

Nederlandse vereniging voor Autisme:
www.autisme.nl

Een netwerk van ouders die elkaar ontmoeten, inspireren en waar nodig ondersteunen: www.familyfactory.nu

Een organisatie waarbij het sociale netwerk om iemand heen wordt ingezet bij problemen:
www.eigen-kracht.nl