Kwaliteit

HKZ certificaat
Onze organisatie is HKZ gecertificeerd. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector, dit betekent KidzTower voldoet aan een aantal vooraf gestelde kwaliteitsnormen van geleverde zorg. Zo werken wij met een kwaliteitshandboek, waarin alle processen en documenten staan beschreven. Bovendien blijven wij de zorg die wij leveren controleren met interne en externe audits om de kwaliteit van de processen te waarborgen.

Reglementen
De volgende reglementen zijn op onze zorg van toepassing om de kwaliteit hiervan te bewaren:

Download de Algemene Voorwaarden
Download het Klachtenreglement
Download het Privacyreglement

Download het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Zo bereik je het AKJ

  • Bel naar 088 – 555 1000
  • Mail naar info@akj.nl
  • Chat met een vertrouwenspersoon via de website akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

Beroepscode
Onze medewerkers werken volgens de beroepscode zoals genoemd in het kwaliteitshandboek en zijn AKJ geregistreerd.

Verbeteringen
Heeft u een suggestie waarmee wij onze zorg kunnen verbeteren dan zijn we erg blij met uw bijdrage. U kunt hiervoor onderstaand formulier downloaden en mailen naar info@kidztower.nl

Download het Verbeterformulier

Klachten
KidzTower staat ingeschreven bij het Klachtenportaal. Als u een klacht heeft zijn er de volgende mogelijkheden:
* Bespreek de onvrede of klacht eerst met de zorgaanbieder
* Komt u er samen niet uit? Dan kan zowel u als cliënt / ouder, als de zorgaanbieder contact opnemen met Klachtenportaal Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl
* Of vul op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier in.