Kwaliteit

Reglementen
De volgende reglementen zijn op onze zorg van toepassing om de kwaliteit te bewaren:

Download de Algemene Voorwaarden
Download het Klachtenreglement
Download het Privacyreglement

Download het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Zo bereik je het AKJ

  • Bel naar 088 – 555 1000
  • Mail naar info@akj.nl
  • Chat met een vertrouwenspersoon via de website akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

Beroepscode
Onze medewerkers werken volgens de beroepscode zoals genoemd in het kwaliteitshandboek en zijn AKJ geregistreerd.

Verbeteringen
Heeft u een suggestie waarmee wij onze zorg kunnen verbeteren dan zijn we erg blij met uw bijdrage. U kunt hiervoor onderstaand formulier downloaden en mailen naar info@kidztower.nl

Download het Verbeterformulier

Klachten
KidzTower staat ingeschreven bij het Klachtenportaal. Als u een klacht heeft zijn er de volgende mogelijkheden:
* Bespreek de onvrede of klacht eerst met de zorgaanbieder
* Komt u er samen niet uit? Dan kan zowel u als cliënt / ouder, als de zorgaanbieder contact opnemen met Klachtenportaal Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl
* Of vul op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier in.