Werkwijze

“We maken ons zorgen over wie een kind morgen zal zijn, maar we vergeten dat hij vandaag al iemand is.”

 

Stacia Tauscher

 

KidzTower is een veilige en vertrouwde plek voor uw kind. Wij werken in kleine groepjes van vier tot zes kinderen. Vanuit zorg, aandacht en structuur krijgt elk kind de kans zich optimaal te ontwikkelen. Wij werken met een GZ psycholoog, orthopedagogen, fysiotherapeuten, een logopediste en vaste pedagogisch medewerkers op de groepen. Daarnaast hebben wij een vaste verpleegkundige (BIG) voor kinderen die verpleegkundige zorg nodig hebben, zoals kinderen met epilepsie, diabetes mellitus, sondevoeding en nierproblematiek.

De behandeldoelen, voor elk kind individueel vastgesteld door een orthopedagoog en opgenomen in de behandelplannen, zijn erop gericht om optimaal resultaat te behalen op sociaal, emotioneel, cognitief en motorisch gebied. Door middel van kindbesprekingen, evaluatiegesprekken met ouders en multidisciplinair overleg met ons team van specialisten, wordt de ontwikkeling van elk kind goed bewaakt en bijgehouden.

Kinderen krijgen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen in:

 • Intelligentie, door specifieke braintraining.
 • Emotionele groei, door de specifieke benadering en door middel van speltherapie.
 • Ontspanning en het verwerken van indrukken, zoals bij het snoezelen.
 • Sociale vaardigheden, door de specifieke benadering en door middel van training.
 • Beweging, zoals in de gymzaal, fitnessruimte en buiten in het park.
 • Muziek, het zelf maken, zingen en vertellen met muziek en beweging.
 • Spel & dans.
 • Creativiteit, zoals tekenen, schilderen en knutselen.
 • Koken en bakken.
 • Spelend ervaren, in onze tuin.
 • Het maken van huiswerk, met behulp van begeleiding.

Wij betrekken de ouders bij de ontwikkeling van hun kind door middel van oudergesprekken, voor informatieoverdracht middels ouderavonden en voor algemene zaken middels onze enthousiaste oudercommissie.