Dag behandeling

Vrijwel alle eerlijkheid en waarheid in de wereld is afkomstig van kinderen.”

 

Oliver Wendell Holmes

 

KidzTower biedt voor kinderen van 0 tot 7 jaar, die (nog) niet in staat zijn om onderwijs te volgen, opvang van 9 tot 15 uur. Gedurende de dag werken wij met hen in groepjes van vier à vijf kinderen aan hun ontwikkeling door middel van pedagogische methodes, ervaring en een scherp oog voor de behoeftes van het kind. Hierbij wordt onder andere aandacht besteed aan hun cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook is er aandacht voor het vergroten van de zelfredzaamheid. Op de groep wordt, in samenwerking met de logopediste en de fysiotherapeute, verder gewerkt aan de communicatieve (taal-spraak) ontwikkeling en de motorische ontwikkeling.

Sommige kinderen hebben naast een ontwikkelingsachterstand ook medische problemen, zoals epilepsie of diabetes mellitus. Hiervoor is een verpleegkundige (BIG) werkzaam bij KidzTower. Zo kan de ontwikkeling van het kind actief gestimuleerd worden en wordt de medische zorg tegelijkertijd gewaarborgd.

Voor elk kind wordt een individueel behandelplan opgesteld. De orthopedagoog en de pedagogisch medewerker van de groep kijken samen met ouders wat het kind nodig heeft en op welke manier hij of zij dit het best kan gaan ontwikkelen. Hierin krijgen ouders ook handvatten voor thuis mee. Vier keer per jaar vindt er een evaluatiegesprek plaats, waarin de voortgang wordt besproken en waarin het plan wordt aangepast op wat het kind op dat moment nodig heeft. Bij de doorstroom naar onderwijs denkt KidzTower met ouders mee over welke vorm van onderwijs het meest geschikt is voor het kind.

Vanaf 5 jaar zijn kinderen in Nederland leerplichtig. Voor sommige kinderen op de dagbehandeling is het dan nog niet mogelijk of wenselijk dat ze overstappen op onderwijs. De orthopedagoog kan de ouders in dat geval ondersteunen bij het aanvragen van een leerplichtontheffing bij de gemeente. Hiermee krijgt het kind de mogelijkheid om nog wat langer te profiteren van het stimulerende aanbod op KidzTower en zich voor te bereiden op een vorm van onderwijs.

De kinderen van het kinderbehandelcentrum kunnen ’s morgens thuis worden opgehaald en om drie uur kunnen zij weer thuis worden gebracht indien er een beschikking vanuit de gemeente is.