Buitenschoolse behandeling

“Als kinderen klein zijn, hebben ze diepe wortels
nodig, als ze groter worden vleugels.”

 

Indiaas gezegde

 

KidzTower biedt buitenschoolse behandeling voor kinderen van 4 tot 18 jaar, die naast het onderwijs nog extra ondersteuning nodig hebben. Net als de kinderen op de dagbehandeling, worden zij actief gestimuleerd in hun ontwikkeling op verschillende gebieden. Dit gebeurt bijvoorbeeld door spelletjes op de groepen, buitenactiviteiten en muziek maken in de muziekkamer. De snoezelkamer biedt de kinderen de mogelijkheid na een intensieve dag even tot rust te komen. De pedagogisch medewerkers van de buitenschoolse behandelgroepen begeleiden de kinderen in het aanleren en behouden van hun vaardigheden en in de omgang met elkaar.

Ook voor elk kind op de buitenschoolse behandelgroep wordt een individueel behandelplan opgesteld, waarin in overleg met ouders, pedagogisch medewerker en de orthopedagoog wordt vastgesteld hoe uw kind de optimale begeleiding en waar nodig behandeling krijgt. Evaluaties vinden ieder half jaar plaats en na elke evaluatie wordt het plan bijgesteld naar wat het kind op dat moment nodig heeft. Wij bieden voor ieder kind zorg op maat en beoordelen per kind wat deze van ons nodig heeft.

KidzTower hecht veel waarde aan een goede samenwerking met de school van het kind. Door regelmatig contact met de school wordt gebouwd aan een gezamenlijk beeld van het kind, waarmee de behandeling nog beter afgestemd kan worden op wat hij of zij nodig heeft om tot bloei te komen.

De kinderen kunnen door KidzTower van school worden opgehaald en bij ons blijven tot 18:30 uur.