Aanmeldprocedure

Aanmelden
Heeft uw kind een extra steuntje in de rug nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen? Dan kunt u zich bij ons aanmelden door telefonisch contact op te nemen, een e-mail te sturen naar info@kidztower.nl of door langs te komen.

Het KBC biedt twee vormen van hulp: dagbehandeling en naschoolse behandeling.

De dagbehandeling is gericht op jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand en/of ontwikkelingsproblematiek zoals autisme. Ook is er de mogelijkheid tot observatie. Het doel van de dagbehandeling is om de kinderen op zoveel mogelijk gebieden intensief te stimuleren, gericht op een zo passend mogelijke uitstroom naar een vorm van onderwijs.

De naschoolse behandeling wordt bezocht door kinderen in de basisschoolleeftijd en vroege middelbare school, die bekend zijn met een ontwikkelingsachterstand/verstandelijke beperking, ontwikkelingsproblematiek (ADHD/ASS) en/of gedragsproblemen. Ook kinderen die moeite hebben in het sociale contact kunnen hier terecht. Er wordt in kleine groepjes aan doelen op domeinen van o.a. sociale vaardigheden, emotieregulatie, werkhouding en cognitieve ontwikkeling gewerkt. Indien nodig is er op het KBC de mogelijkheid om de groepsbehandeling aan te vullen met individuele GGZ-behandeling en/of ouderbegeleiding.

Helaas kunnen wij niet elk kind in behandeling nemen. Onderstaand vind u de uitsluitcriteria voor de beide vormen van hulp opgesomd.

Dagbehandeling:

 • Het kind is jonger dan 2 jaar bij aanmelding.
 • Kinderen met een hoge crisisgevoeligheid en/of psychiatrische problematiek waarvoor klinische dagbehandeling of 24-uurs zorg geïndiceerd is;
 • Kinderen met ernstig agressief gedrag waardoor de veiligheid van het kind zelf, andere kinderen of een medewerker niet gewaarborgd kan worden;
 • Er is sprake van één of meerdere ernstige medische aandoeningen waarvoor specialistische zorg nodig is.
 • De hoofdreden van aanmelding is vechtscheiding of complexe systeem- of hechtingsproblematiek. Indien externe hulpverlening voor het systeem aanwezig is, kan er mogelijk begeleiding plaatsvinden gericht op overige doelen;
 • Er is sprake van problematiek die voortkomt uit een meervoudig complex trauma;
 • De woonplaats is meer dan 25 kilometer van de locatie van Kidztower verwijderd. Indien er sprake is van eigen vervoer, wordt grens op casusniveau besproken.

Naschoolse behandeling:

 • Het kind is 14 jaar of ouder bij de aanmelding;
 • Het kind heeft een gemiddeld IQ < 50 (de grens wordt op casusniveau geëvalueerd);
 • Kinderen met een hoge crisisgevoeligheid en/of psychiatrische problematiek waarvoor dagbehandeling of 24-uurs zorg geïndiceerd is;
 • Kinderen met matig tot ernstig agressief gedrag waardoor de veiligheid van het kind zelf, andere kinderen of een medewerker niet gewaarborgd kan worden;
 • Er is sprake van middelengebruik door het kind; Er is sprake van ernstige medische aandoeningen waarvoor specialistische zorg nodig is.
 • De hoofdreden van aanmelding is gericht op een dwangstoornis;
 • Het kind is bekend met actief seksueel overschrijdend gedrag.
 • De hoofdreden van aanmelding is vechtscheiding of complexe systeem- of hechtingsproblematiek. Indien externe hulpverlening voor het systeem aanwezig is, kan er mogelijk begeleiding plaatsvinden gericht op overige doelen;
 • De hoofdreden van aanmelding is gericht op problematiek die voortkomt uit een meervoudig complex trauma of stemmingsstoornis. Indien externe hulpverlening voor het systeem aanwezig is, kan er mogelijk begeleiding plaatsvinden gericht op overige doelen;
 • De woonplaats is meer dan 25 kilometer van de locatie van Kidztower. Indien er sprake is van eigen vervoer, wordt grens op casusniveau besproken.

De bovenstaande criteria worden bij aanmelding of intake getoetst. De wachttijd tot het intakegesprek of deelname aan dag- naschoolse behandeling kan variëren afhankelijk van de aard van de problematiek, leeftijd van het kind en/of huidige capaciteit van de groepen. U wordt hierover bij de aanmelding geïnformeerd.

Wilt u KidzTower beter leren kennen?
U mag altijd bellen voor een afspraak en langskomen voor een rondleiding. Op dit moment hebben wij een wachtlijst van ongeveer 2 weken.