Aanmeldprocedure

Aanmelden
Heeft uw kind een extra steuntje in de rug nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen? Dan kunt u zich bij ons aanmelden door telefonisch contact op te nemen, een e-mail te sturen naar info@kidztower.nl of door langs te komen.

Er volgt dan allereerst een rondleiding. Indien u definitief besluit uw kind bij ons aan te melden, volgt een intakegesprek, waarin we kijken wat wij voor u en uw kind kunnen betekenen. Om uw kind bij ons in zorg te kunnen melden is er een financiëring noodzakelijk. Wij bieden behandeling voor kinderen met een indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ), een Persoons Gebonden Budget (PGB), de zorgverzekeringswet (ZVW) of een beschikking vanuit het sociale team van de gemeente (Wet maatschappelijke ondersteuning WMO).Wij kunnen u precies vertellen hoe dit geregeld moet worden en ondersteunen u waar nodig. Dit betekent dat voor onze kinderen de kosten van verblijf, zorg en behandeling worden vergoed. De financiëring wordt gegeven op basis van een aantal dagdelen. In overleg met ouders kijken wij voor hoeveel dagdelen behandeling gewenst of noodzakelijk is. Zodra de beschikking is afgegeven mag uw kind starten. Hierover worden altijd duidelijke afspraken met u gemaakt.

Wilt u KidzTower beter leren kennen?
U mag altijd bellen voor een afspraak en langskomen voor een rondleiding. Op dit moment hebben wij een wachtlijst tussen de 2 en 6 weken.