Kinderbehandelcentrum

“Wanneer we onze kinderen van alles willen leren over het leven, leren onze kinderen ons waar het in het leven echt om gaat.”

 

Angela Schwindt

 

Aan het begin van het leven maakt de mens een enorme ontwikkeling door. De groei naar volwassenheid is een proces waarin het kind zich ontplooit en als het ware wordt wie hij is. Een goede start begint bij een veilige, liefdevolle, vertrouwde omgeving waarin het kind zich geborgen voelt. Respectvol omgaan met de eigenheid van élk kind vormt hierbij een belangrijke voorwaarde. Vanuit een warme en veilige sfeer voelt elk kind zich bij ons veilig en geborgen. De groei in ontwikkeling en het welbevinden van elk kind staat bij ons centraal. Elk kind, dat niet optimaal functioneert, is bij ons welkom.

Vanuit onze pedagogen en psychologenpraktijk hebben we 30 jaar ervaring met kinderen. Dit vormt de basis van de wijze waarop wij invulling geven aan onze visie en hoe deze vertaald wordt in de praktijk van alledag.

Omdat een kind met een beperking of (chronische) aandoening andere zorg en uitdaging behoeft dan zijn leeftijdgenootjes, sluiten wij aan bij dat, wat ieder kind nodig heeft. Wij spelen daarmee in op de individuele behoeften van élk kind en zíjn specifieke ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk dat elk kind de ruimte krijgt zichzelf te zijn en de kans krijgt zich naar eigen mogelijkheden te ontwikkelen.

Wij zijn er voor kinderen met:

  • Een verstandelijke beperking
  • Een ontwikkelingsachterstand
  • Een zintuiglijke beperking
  • Een motorische beperking
  • Een lichamelijke aandoening, zoals nierproblematiek, epilepsie of sondevoeding
  • Gedragsproblematiek