Traject Volwassenen

“Een kind vindt van alles in bijna niets. Een volwassene vindt bijna niets in vrijwel alles.”

 

Giacomo Leopardi

De meeste trajecten voor volwassenen starten met een persoonlijk gesprek, ook wel de intake genoemd, waarin gekeken wordt waar u tegenaan loopt en wat de focus van de behandeling zal zijn. Gebruikelijk is dat na één of twee gesprekken gestart kan worden met een behandeltraject.

Soms is er verdere diagnostiek nodig en wordt een psychologisch onderzoek gedaan.
Het psychologisch onderzoek bestaat uit testen, die worden afgenomen door uw behandelaar, vaak om met meer zekerheid vast te stellen waar uw klachten precies vandaan komen.

Als de diagnostische fase voorbij is wordt er gezamenlijk met u bepaald hoe het behandeltraject er uit gaat zien. We behandelen een breed scala aan klachten, zoals depressie, angst, rouw, relatieproblemen en werkproblemen. We maken hierbij gebruik van verschillende soorten behandelvormen, zoals cognitieve gedragstherapie, mindfulness en inzichtgevende therapie.
De behandelingen worden gekenmerkt door een mensgerichte of cliëntgerichte benadering. Wij gaan er vanuit dat u de mogelijkheden heeft om met uw klachten om te gaan. We kunnen uw problemen niet voor u oplossen, maar we helpen u uw eigen problemen op te leren lossen. Op deze manier verzekeren wij ons ervan dat u ook in de toekomst in staat blijft goed te functioneren.

Wilt u zich aanmelden? Download dan het Aanmeldformulier voor volwassenen vanaf 18 jaar.

Relatiegesprekken
Bij Basis in Perspectief is er niet alleen aandacht voor het individu maar ook voor het gezin als geheel en voor familie en naasten. Het gezin maakt onderdeel uit van een groter sociaal systeem waarin er onderlinge interactie is met elkaar. Een van deze interacties is die van de ouders onderling. De verstandhouding tussen ouders is vaak een graadmeter voor hoe het met het gezin gaat. Om deze reden bieden we relatiegesprekken aan, zodat ouders hun eigen problemen kunnen oplossen en meer tijd en ruimte voor het hele gezin gaan ervaren.

De relatiegesprekken worden gekenmerkt door een focus op hechting. Echte hechte relaties zijn zeldzaam en de relatie met een partner is daardoor van groot belang. Als deze relatie onder druk komt te staan en er verwijdering plaatsvindt tussen partners ontstaat er onvrede en angst. Veel van de communicatie wordt vervolgens gekleurd vanuit deze negatieve emoties waardoor er soms nog meer verwijdering ontstaat. In de relatiegesprekken wordt er gekeken naar de behoefte van elke partner afzonderlijk en wordt er gezocht naar een manier om elkaar hierin tegemoet te komen. Op deze manier wordt er gewerkt aan verbinding.