Traject Kinderen

“Kinderen zijn de levende boodschap die we sturen naar een tijd die we zelf niet zullen meemaken.”

 

John W. Whitehead

Elke ouder wil graag het beste voor zijn of haar kind, maar er zijn veel redenen waardoor een kind zijn of haar kwaliteiten niet optimaal kan benutten.
Dit kan ontstaan door omgevingsfactoren, bijvoorbeeld een echtscheiding van de ouders, of vanuit eigenschappen of factoren in het kind zélf. Voorbeelden hiervan zijn een (specifieke) begaafdheid, AD(H)D, Autisme, hooggevoeligheid, angsten, selectief mutisme, een (chronische) ziekte, neiging tot stotteren, bedplassen of broekpoepen, eet- of slaapproblemen en gedragsproblematiek.

Bij het psychologisch en pedagogisch centrum Basis in Perspectief is onderzoek en behandeling mogelijk voor kinderen die strubbelen op (één van de) bovenstaande gebieden. Voorafgaande aan het behandeltraject is vaak onderzoek nodig om zorg op maat aan te kunnen bieden aan een kind. Bovendien biedt het centrum begeleiding aan de omgeving om een kind heen, waaronder ouders en leerkrachten.