Studiedagen voor scholen

Leerkrachten leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Het is essentieel dat leerkrachten op de hoogte zijn van de verscheidenheid aan problematiek en hoe zij deze kennis kunnen toepassen binnen het (reguliere) onderwijs. Basis in Perspectief biedt hierbij ondersteuning door middel van informatie-ochtenden.

Informatie-ochtend: Zorg in het onderwijs
Regelmatig verzorgen wij een informatie-ochtend voor scholen, waarbij aandacht wordt besteed aan intelligentieonderzoek en hoogbegaafdheid. Bovendien worden persoonlijkheidsproblemen toegelicht, zoals AD(H)D en Autisme, zodat beroepskrachten handvatten krijgen om hier in het onderwijs mee om te gaan.

Studiedagen
Op schoollocaties worden studie ochtenden en/of middagen georganiseerd voor teams. Hierbij kunnen hulpvragen uitgebreid aan bod komen en kan geoefend worden om een doeltreffende aanpak ten aanzien van speciale kinderen te vergroten.