Sociale vaardigheidstrainingen

“Als kinderen klein zijn, hebben ze diepe wortels
nodig, als ze groter worden vleugels.”

 

Indiaas gezegde

Een kind kan ook trainen in een groep, om samen nieuwe vaardigheden aan te leren. Bij Basis in Perspectief worden verschillende sociale vaardigheidstrainingen geboden. De training vindt  plaats in kleine groepen van vier tot acht kinderen. Bij de vorming van deze groepen wordt uitgegaan van de leeftijd en het karakter van het kind. Samen wordt er geoefend in het vaardig worden op sociaal vlak met als doel om het contact en de omgang met andere kinderen in de school- en speelsituatie goed te laten verlopen. Hierbij krijgen de kinderen oefeningen en geheugensteuntjes mee naar huis, zodat zowel in de thuissituatie als op school geoefend kan worden om nieuwe vaardigheden goed te integreren. Bovendien zijn oudergesprekken onderdeel van de training. De trainingen worden begeleid door twee ervaren psychologen.

Tim en Flapoor
Is een kind tussen zes en acht jaar en heeft het moeite met aankijken, om de beurt praten, vragen om mee te mogen spelen, en om voor zichzelf op te komen? Spelenderwijs, in een groep van ongeveer zes kinderen, leert het kind basisvaardigheden op sociaal gebied, door middel van leuke activiteiten als rollenspellen, stappenplannen, knutselen en gedragsoefeningen. Elke week wordt informatie meegegeven over het onderwerp van die bijeenkomst zodat kinderen ook thuis en op school kunnen oefenen. In  drie oudergesprekken worden vragen, vorderingen en adviezen besproken.

Samen staan we Sterk
Is een kind tussen acht en tien jaar en niet zo weerbaar in het sociaal contact? Heeft het moeite met het herkennen van gevoelens bij zichzelf en bij anderen? In een groep van ongeveer acht kinderen wordt  onder andere geleerd om voor jezelf op te komen, om te gaan met kritiek en om rekening te houden met de ander.

Deze training is samengesteld voor kinderen die moeite hebben om gevoelens bij zichzelf of anderen te herkennen, die zich geremd of juist ongeremd gedragen, moeite hebben met kritiek en meer weerbaar mogen worden. In deze groep gaan kinderen aan de slag middels rollenspellen en gesprekjes. Zij krijgen wekelijks huiswerk mee voor thuis en op school, afgestemd op speciale thema’s. In drie oudergesprekken worden vragen, vorderingen en adviezen besproken.

Training op maat
Sommige kinderen hebben een training op maat nodig, samen met de therapeut worden dan de leerdoelen in kaart gebracht. Specifieke vaardigheden kunnen individueel of samen met een ander kind worden geoefend.