Expertise

Hoogbegaafdheid

Een hoogbegaafd kind lijkt vaak een zondagskind, een kind met veel mogelijkheden en talenten, het lijkt alsof de wereld voor dit kind open ligt. Toch is dit niet altijd het geval.

Een hoogbegaafd kind is getalenteerd, vaak gevoelig, maar soms ook onzeker en faalangstig. Dit kind heeft het niet altijd gemakkelijk. Voor ouders (en soms ook voor leerkrachten) ligt er vaak een zoektocht naar begrip, erkenning en handvatten.

De problematiek van hoogbegaafde kinderen is vaak gecompliceerd. Bij een kind met extra cognitieve capaciteit spelen risico’s een rol, zoals het ontstaan van een disbalans binnen het cognitief functioneren (verbaal en performaal I.Q.) of tussen de cognitieve ontwikkeling en emotionele rijping (IQ en EQ).

Zo kan er bij hoogbegaafde kinderen een (sterke) discrepantie ontstaan tussen het verbaal (weten, praten, denken, redeneren) en het performaal (handelend) functioneren.

Het cognitief begaafde kind heeft vaak al jong een hoog begripsniveau en maakt zich snel zaken eigen. Hierdoor kan het van jongs af aan ervaren dat leren niet moeilijk is en zonder veel oefening en inspanning kan worden bereikt. Echter, oefening creëert ook doorzettingsvermogen, frustratietolerantie en zelfvertrouwen.

Om frustraties te voorkomen kan een hoogbegaafd kind zich ontwikkelen tot een meester in het ontwijken van lastige situaties, waardoor hij minder groeit in zelfvertrouwen, frustratietolerantie en doorzettingsvermogen als ook in het nemen van verantwoordelijkheid voor eigen gedrag. Dit maakt dit kind kwetsbaar in ontwikkeling.

Het kan voorkomen dat een kind verbaal erg sterk is, wat zich bijvoorbeeld uit in de hoeveelheid kennis en het taalgebruik. Maar tegelijkertijd kan het omzetten van deze kennis in het handelen ernaar voor dit kind moeilijk uitvoerbaar zijn.

Het intrinsiek organisatievermogen is dan minder sterk ontwikkeld, waardoor het kind moeite heeft met organiseren en structureren (bv. bij het maken van huiswerk, een werkstuk, e.a.) en hierin afhankelijk is van aansturing door ouders of leerkracht.

Frustratie, verminderd zelfvertrouwen of sombere gevoelens kunnen ontstaan, faalangst en/of onderpresteren liggen hierbij op de loer. Dit heeft vaak een grote impact op de emotionele balans van het kind.

Een kind ontwikkelt zich niet tegelijk op elk gebied. Een begaafd kind kan veel energie stoppen in cognitieve groei, waardoor de emotionele rijping kan vertragen. Deze disbalans is herkenbaar als het kind communiceert op een hoger leeftijdsniveau, terwijl het qua gedrag nog wat onrijp en kinderlijk kan reageren. Er is dan een duidelijke disbalans tussen het I.Q. en het E.Q.

Als er sprake is van innerlijke disbalans die het kind – in – groei belemmert is het zaak deze disbalans op te heffen. Vanuit 40 jaar ervaring met problematiek van hoogbegaafde kinderen hebben wij een speciale methodiek ontworpen. Het opheffen van disbalans wordt bereikt door een versnelde groei in emotionele rijping, waardoor er evenwicht ontstaat tussen I.Q. en E.Q., alsmede een versterking van de kern-identiteit van het kind. Wij zetten dit in met individuele therapie, vanuit een combinatie van cognitieve gedragstherapie met spel in psychotherapie, alsmede aan een specifieke training in performale capaciteit.

Dit wordt gekoppeld aan maatwerk in ouderbegeleiding. Ouders zijn gebaat bij concrete handvatten om hun kind te helpen om kwetsbaarheid om te zetten naar een goed gevoel van eigenwaarde.

Onze methodiek heeft reeds meer dan 25 jaar haar doeltreffendheid en effectiviteit bewezen en geeft het kind-vol-belofte de mogelijkheid zich sterk en krachtig, vol van zelfvertrouwen en daadkracht, te ontwikkelen.

https://www.rtlnieuws.nl/nederland/hoogbegaafde-laurent-6-gaat-naar-brugklas-met-leeftijdsgenootjes-heeft-hij-niet-veel