Aanmeldprocedure

“Het is niet wat je doet voor je kinderen, maar wat je hen leert om zelf te doen wat hen succesvol maakt.”

 

Ann Landers

Aanmelden
Wilt u uw kind aanmelden, dan begint dit met een verwijzing van uw huisarts. Wanneer u deze heeft, dan kan u via onderstaande link ons aanmeldformulier invullen. De financiering van de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen is per 1 januari 2015 overgegaan naar de gemeentes. Dit betekend dat u van de gemeente een beschikking nodig heeft om de zorg voor uw kind te laten starten. Onze receptionistes ondersteunen u hierin. U kunt met hen contact opnemen over de aanvraagprocedure en verdere ondersteuning tijdens het aanvragen. Zodra de beschikking is afgegeven mag uw kind starten. Hierover worden altijd duidelijke afspraken met u gemaakt. Stuur het aanmeldformulier samen met de huisartsverwijzing en beschikking op per post, of email allen naar (info@basisinperspectief.nl) onder vermelding van ‘aanmelding’.

Een goede verwijsbrief moet voldoen aan een onderstaande regels:

  • Gegevens en geboortedatum van de cliënt.
  • Waar naartoe wordt verwezen; generalistische basis GGZ of de specialistische GGZ.
  • Een korte omschrijving van de aanmeldreden, waarbij een vermoeden van een DSM-IV stoornis vermeld wordt (zoals bijvoorbeeld angst).
  • Handtekening huisarts en zijn/haar AGB-code, de datum en evt. een stempel.

Download het Aanmeldformulier voor cliënten jonger dan 18 jaar

Intakeprocedure
Wij streven ernaar binnen twee weken na uw aanmelding een afspraak in te plannen voor een intakegesprek. Na de intake kunnen de afspraken voor evt. onderzoek en behandeling worden gemaakt. Op dit moment hebben wij een wachtlijst tussen de 2 en 6 weken.

Wilt u bij de intake het volgende meenemen?

  • Identiteitsbewijs van u en uw kind
  • Verwijsbrief huisarts voor uw kind
  • Recente pasfoto van uw kind

Afspraken
Afspraken kunt u maken bij onze receptioniste (aan de balie, telefonisch of per mail). Waar mogelijk houdt zij graag rekening met uw voorkeur. Het kan echter voorkomen dat de ruimte in de agenda ontbreekt om flexibel te kunnen zijn.

Wanneer u aan de balie een afspraak heeft gemaakt, sturen wij u een bevestiging via de e-mail. Wilt u deze tijden voor de zekerheid controleren?

Een enkele afspraak duurt 45 minuten. Soms worden er meerdere tijden op een dag ingepland, het gaat dan altijd om een veelvoud van die 45 minuten. Wanneer u van ver moet komen is het mogelijk om dubbele tijden te vragen.

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn dan vragen wij u dit 24 uur van te voren aan ons door te geven. Lukt dit niet dan zijn wij helaas genoodzaakt om toch de afspraak in rekening te brengen.

Toestemmingsverklaring
Indien u een zoon of dochter aanmeldt van jonger dan 16 jaar en u na een scheiding het ouderlijk gezag deelt met uw ex-partner, hebben wij een ondertekende toestemmingsverklaring nodig van deze gezaghebbende ouder. Download hiervoor de Toestemmingsverklaring. Wilt u dit getekende exemplaar bij de eerste afspraak mee te nemen?