Basis in Perspectief

“Niets wat je doet voor kinderen is tevergeefs. Ze lijken ons niet op te merken, stoïcijns, onze ogen ontwijkend, en ze tonen zelden hun dank, maar niets wat we ooit voor hen doen is tevergeefs.”

 

Garrison Keillor

 

Het psychologisch centrum Basis in Perspectief heeft een brede doelgroep, namelijk kinderen en jongeren van ongeveer drie tot achttien jaar met een verscheidenheid aan problematiek. De praktijk biedt diagnostisch onderzoek, behandeling én ondersteuning van ouders en beroepskrachten.

Sinds september 2014 is er bij Basis in Perspectief ook een tak voor volwassenen gestart, waar individuele diagnostiek en behandeling van volwassenen, maar ook relatietherapie geboden wordt.

Basis in Perspectief staat bekend om de huiselijke en betrokken sfeer die de particuliere praktijk laagdrempelig maakt. Kinderen, jongeren en ook volwassenen voelen zich hierdoor snel op hun gemak. Bovendien vinden wij het belangrijk om aan te sluiten bij het unieke karakter van élk kind en élke volwassene. Door deze persoonlijke benadering kan iedereen het beste uit zichzelf naar boven halen en is een optimale ontwikkeling mogelijk.

In onze praktijk werken we met verschillende GZ-psychologen, kinder- en jeugdpsychologen en orthopedagogen.

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ
Vanaf januari 2014 is er veel veranderd in de Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ). Zo is er een nieuwe benaming doorgevoerd in het zorgaanbod. De zorg die voorheen eerstelijnszorg werd genoemd heet vanaf 2014 Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) en de tweedelijnszorg van voorheen heet de specialistische GGZ. Bovendien wordt er niet meer gesproken van afzonderlijke consulten, maar van zorgproducten gebaseerd op de duur van een traject (kort, middel of intensief).

Basis in Perspectief biedt zowel zorgtrajecten binnen de GB-GGZ als de specialistische GGZ. Om voor dit zorgaanbod in aanmerking te komen dient er sprake te zijn van een DSM-IV diagnose, welke kan worden vastgesteld in een gesprek of door middel van onderzoek. Het verschil tussen beide zorgtakken is de ernst, het risico, de complexiteit en de duur van de problematiek. Afhankelijk van de problematiek verschilt ook de geïndiceerde duur van een zorgproduct.