Jubileumlezingen

In het kader van ons 30-jarig bestaan delen we graag wat van onze kennis en ervaring met u. U bent de komende periode van harte welkom bij KidzTower aan de Meerwal 1-7 in Nieuwegein.

 

Dinsdag 24 januari: De eerste avond staat in het kader van Hoogbegaafdheid.

Wat is dit nu eigenlijk en waaraan herkennen we dit?

Hoe ontstaat bij een hoogbegaafd kind faalangst, onderpresteren, depressie en/of gedragsproblematiek en hoe herkennen we hiervan de eerste symptomen?

1) Hoe kunnen we als ouder / leerkracht voorkomen dat het zover komt?

2) Hoe kunnen we het kind helpen om de ontkrachtende cyclus te door breken, zodat het zich sterk en krachtig kan ontwikkelen?

 

Dinsdag 7 maart: De tweede avond gaat over het kind met autisme.

Wat is autisme nu eigenlijk, wat doet het met je kind, wat doet het met je als ouder en met de andere kinderen in het gezin of op school?

Hoe kunt u als ouder / leerkracht de kenmerken van autisme verkleinen, zodat het gedrag beter hanteerbaar wordt?

 

De lezingen zullen om 20.00 uur starten, heeft u interesse, maar lukt het organisatorisch niet om te komen? Dan willen we u vragen ons dit te melden, om gezamenlijk naar een alternatief te kijken.

Indien u zich wil aanmelden voor 1 van deze lezingen kunt u zich melden bij de receptie,of een mail sturen naar info@kidztower.nl.

Met een warme groet,

Anne-Jolàn Zuiderman

KidzTower / Basis in Perspectief

Reacties zijn gesloten.