Oudercursus

“We maken ons zorgen over wie een kind morgen zal zijn, maar we vergeten dat hij vandaag al iemand is.”

 

Stacia Tauscher

Elk kind is anders en opvoeden leren we niet op school, voor ouders bieden wij daarom verschillende cursussen aan.

Een cursus vindt plaats in groepen van zes tot twaalf ouders. Er worden alledaagse situaties besproken en ouders krijgen concrete handvatten om met lastige situaties om te gaan.

Door herkenning van ervaringen in de thuissituatie bij anderen voelen ouder(s) zich vaak gesterkt en kan er binnen een vertrouwde omgeving mét en van elkaar geleerd worden. De training wordt gegeven door de directrice van de praktijk, drs. Anne-Jolán Zuiderman. Zij kan door haar jarenlange ervaring de juiste begeleiding bieden en inzicht geven, valkuilen aantonen en passende handvatten bieden voor het gezin. Met als doel: meer rust, gezondheid, gezelligheid en warmte in het gezin!

Oudercursus voor (zeer) intelligente kinderen
Hoogintelligente kinderen zijn ook vaak erg gevoelig. In deze cursus komt onder andere aan bod hoe een ouder invloed kan hebben op het intelligentieprofiel van het kind en hoe een cognitieve disbalans kan worden voorkomen of verminderd.

Naast de intelligentie kan een ouder ook de emotionele ontwikkeling (E.Q.) van het kind verrijken. Hiertoe worden concrete handvatten aangereikt.

Concrete thema’s zijn: braintraining, gebruik van beeldscherm, voeding, slaap & beweging, correctie, omgang met broer & zus, discussie en het leren nemen van leeftijdsadequate verantwoordelijkheid.

Oudercursus: Gemopper in de prullenmand
Veel ouders hebben vaak het gevoel politieagent te zijn binnen het gezin. Dit heeft effect op de tijd en energie die over blijft voor het doen van leuke dingen. Het doel van deze cursus is om weer meer tijd, aandacht en energie te kunnen besteden aan leuke dingen samendoen waardoor de vrolijkheid in huis toeneemt.

Concrete thema’s zijn: naar bed gaan en slapen, voeding en eten, luisteren en gehoorzamen binnen 1 minuut, omgang met broertjes en zusjes, opruimen en andere taakjes, gebruik van beeldscherm, spel en speelgoed, samen in de auto.

NIEUW! Bovendien zal er op korte termijn twee nieuwe cursussen starten:

  • Ouderscursus voor kinderen met Autisme
  • Ouderscursus voor kinderen met AD(H)D

Voor informatie over bovenstaande cursussen kunt u contact met ons opnemen.